Videofilm

På denna sida finns två spännande videofilmer att ladda ner. De är vardera tio sekunder långa och cirka 1.2 MB små. Formatet är AVI vilket man kan spela men standard Windows. Efter att en fil är nerladdad startar filmen automatiskt om bläddraren är rätt konfigurerad. Alternativt startar man videon genom att dubbelklicka på filen eller så startar man mediaspelaren och öppnar önskad AVI-fil. Skulle du av någon anledning sakna mediaspelaren kan du hämta den denaste versionen på nätet.

Uppför den branta sydvästkammen på Mönch
På den långa vägen till Glecksteinhyttan och toppen av Wetterhorn

Klicka för att ladda ner!


© Hans Wennerström, Maj 1996

Tillbaka